2019 jún 03 By Membet Kft. 0 comment

Átvizsgáljuk a meglévő biztosítási szerződéseket, mind a biztosítási összegek képzése, mind a veszélynemek tekintetében. Ezzel párhuzamosan kockázat elemzést végzünk, amíg az eredményt összevetjük a már meglévő szerződésekkel, és szükség esetén javaslatot teszünk fenntartásra, módosításra esetleg kiegészítésre. Konkrét biztosítási igény esetén megvizsgáljuk, hogy a biztosítási piacon milyen módozatok találhatóak, amelyek szerint az adott kockázat áthárítható, és a legkedvezőbb díj/szolgáltatás viszonyú módozatot javasoljuk, figyelembe véve a biztosítási háló egyéb szempontjait is.

2019 jún 03 By Membet Kft. 0 comment

Az előzőekben felmértük, hogy mely biztosítható kockázatok nincsenek elégséges biztosítással lefedve. Ezekre szerződés tervezetet dolgozunk ki. Összességében olyan biztosítási rendszerre teszünk javaslatot, amely átfogja a teljes szervezetet.

2019 jún 03 By Membet Kft. 0 comment

Az 1-2. pontokban végzett tevékenység során tisztázódik, hogy melyik a legalkalmasabb biztosítótársaság, amelyikhez érdemes elhelyezni a szerződéseket. Folyamatosan tárgyalunk és egyeztetünk a biztosítóval és megbízóinkkal a szerződések kidolgozása folyamán, hogy a lehető legkedvezőbb feltételeket tudjuk elérni.

2019 jún 03 By Membet Kft. 0 comment

A biztosított vagyon, a tevékenységek, az alkalmazott anyagok, kármegelőzési rendszerek folyamatos változásával párhuzamosan aktualizálni kell a biztosítási rendszert. Együttműködésünk folyamatos kapcsolattartást igényel. Ez a biztosítéka informáltságunknak, a szerződések folyamatos karbantartásának. A karbantartás magában foglalja a meglévő szerződések ápolását, módosítását, régi vagy aktualitásukat vesztett szerződések megszüntetését, újak megkötését, a díjfizetési kötelezettségek naptárszerű nyilvántartását, továbbá elemzések, jelentések készítését.

2019 jún 03 By Membet Kft. 0 comment

Társaságunk a biztosítási tevékenység menedzselésébe beleérti a kárrendezés lebonyolítását is, ideértve a káresemény bejelentését egészen a kárkifizetésig