SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) közzététel:
A MEMBET Független Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság (1042 Budapest,
Árpád u. 102-104. 1. em. 6., Cg.01-09-690706, továbbiakban: alkusz) a pénzügyi
szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló, az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendeletnek (a továbbiakban: Rendelet) történő
megfelelés érdekében a következő információkat teszi közzé.
Kérjük vegye figyelembe, hogy jelen tájékoztató kiadásának időpontjában nem állnak
rendelkezésre sem a Rendelethez kapcsolódó egyes jogszabályok, sem az európai
felügyeleti hatóságok vonatkozó technikai szabályozási standardjai. Cégünk a továbbiakban
is folyamatosan figyelemmel kíséri a fenntarthatósággal kapcsolatos európai uniós és hazai
jogalkotási és egyéb szabályozási folyamatokat, és vizsgálja saját fenntarthatósági stratégia
kialakításának lehetőségét illetve szükségességét, és arról értesíti ügyfeleit.

Cégünk, mint biztosításközvetítői tevékenységet végző cég más szolgáltatók (biztosító)
befektetési termékeit közvetíti. Befektetési termékek közvetítése cégünk tevékenységének
marginális hányadát jelenti.

Ezen termékek tulajdonságaira, befektetési politikájára, döntéseire, preferenciáira
ráhatása nincs, önálló fenntarthatósági stratégiát nem követünk. A velünk szerződéses
kapcsolatban álló biztosítótársaságok biztosítási alapú befektetési termékeinek közvetítése
során a biztosítók által szolgáltatott információkat vesszük figyelembe.
Tekintettel azonban arra, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre olyan egységes
szempontrendszer, amely meghatározná, hogy az egyes biztosítók milyen módon vegyék
figyelembe a mérvadó tényezőket, a biztosítókként különböző szempontrendszer alapján
besorolt termékek fenntarthatóság szempontjából történő összehasonlítását jelenleg
problémásnak véljük.

A fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos szempontokat jelenleg oly módon építjük be
a biztosítási alapú befektetési termékek értékesítése során nyújtott tanácsadásba, hogy a
biztosítóktól kapott tájékoztató anyagok alapján felhívjuk ügyfeleink és az érdeklődők
figyelmét az egyes eszközalapok fenntarthatósági szempontok szerinti biztosítói
besorolására és jellemzőire, szem előtt tartva az esetleges negatív hozamhatásokat is.
A tanácsadás a fenntarthatósági célkitűzéssel rendelkező és nem rendelkező
eszközalapokra egyaránt, teljeskörűen kiterjed annak érdekében, hogy ügyfeleink kellően
megalapozott tájékoztatás birtokában tudjanak dönteni a befektetési eszközalapok
kiválasztásáról, azok egymáshoz viszonyított arányáról.

Valamennyi tanácsadással értékesített biztosítási alapú befektetési termék szerződési
feltételeinek részét képezi a biztosítók által elektronikus formában is közzétett tájékoztató,
melyben részletesen bemutatásra kerülnek a fenntarthatósági kockázatoknak a hozamra
gyakorolt valószínűsíthető hatásai. Ezen tájékoztatók tartalma kizárólag az adott biztosító
általi értékelés eredményén alapul.

Az összehasonlító termékdokumentációkat és feltételeket ügyfeleink részére e-mailben is
átadjuk, és a tájékoztatók tartalmát szóban is részletesen ismertetjük.
Javadalmazási politikánk kialakítása során nem alkalmazunk olyan tényezőket, amelyek a
fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos érdek-összeütközésekhez vezetnének.

Mindennapi üzleti tevékenységünk során figyelembe vesszük a környezeti tényezőket, így
innovatív szolgáltatásokkal és papírmentes folyamatokkal támogatja a fenntartható
gazdaság kialakítását. Társaságunk a gazdasági és technikai szempontok figyelembevétele
mellett vállal felelősséget működése környezetbarát jellegének folyamatos javításáért,
amellyel célja hosszú távon hozzájárulni a pozitív ökológiai fejlődéshez.

 

Budapest, 2021. március 10.